Fons de pergamins del marquesat de Santa Maria de BarberÓ (parcial)

Nom de persona: Guillem d''Orta, notari p˙blic de Barcelona

4 documents.

 1. Signatura: 1-70-15 (A-1)
  Signatura antiga 1: Beneficis Calda.1. cal. 1. 28
  Tipologia: └POCA
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: duodecima die madii anno a n.d. 1380
  Data: 12/05/1380
  Lloc: Barcelona
  Notari: Guillem d'Orta, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Sanša, vÝdua de Nicolau de Montju´c, ciutadÓ de Barcelona, ven a Ramon de Palau, prevere beneficiat de l'esglÚsia de Sant Jaume de Barcelona, un censal mort de 5 morabetins de pensiˇ i preu de 123 ll. 18 s. Segueix Ópoca de la venda.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 664 x 641 mm
  Altres: Notes dorsals.

 2. Signatura: 1-59-48 (A-12)
  Signatura antiga 1: Badalona Calda. 1 Cal. 3 n║ 708
  Tipologia: DONACIË "PROPTER NUPCIAS"
  Tipologia: DOT
  Data literal: quintadecima die januarii anno a n.d. millesimo trecentesimo septuagesimo septimo
  Data: 15/01/1377
  Lloc: Barcelona
  Notari: Guillem d'Orta, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia: Badalona
  Regest en catalÓ: Guillem Olomar, conseller i auditor de la C˙ria del Duc, ciutadÓ de Barcelona, per raˇ del matrimoni d'Antonieta, filla seva i de la seva difunta muller Angelina, amb Franciscˇ Gener, camerari del Duc, fill de Joan Gener, conseller del Duc, fa donaciˇ a la seva filla de la part que li correspon de la legÝtima paterna i materna. Li atorga 40.000 s.m.b. en concepte de dot, 30.000 dels quals es compromet a pagar a Franciscˇ el dia del casament, i rebent els 10.000 restants desprÚs de la mort del dit Guillem.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 575 x 656 mm
  Altres: Alguna taca d'humitat i un tall petit a la part inferior esquerre del document. Notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

 3. Signatura: 2-5-18 (A-14)
  Signatura antiga 1: n║ 22
  Signatura antiga 2: N 304 hh
  Tipologia: └POCA
  Data literal: tercia die augusti anno a n.d. millesimo CCC║ LXX║ quinto
  Data: 03/08/1375
  Lloc: Barcelona
  Notari: Guillem d'Orta, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia: Des Bosc
  Regest en catalÓ: Ramon Ferrer, Francesc Rispau "lambardi" i Pere Roqueta, fuster de Barcelona, reconeixen haver rebut de Pere des Bosc de la casa del senyor rei, de mÓ del seu procurador Antoni BoulŔs, 7 ll. 1 s., 3 ll., i 75 s. 6 d. respectivament, per raˇ del jornal de les obres realitzades al castell de Vilassar.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 218 x 223 mm
  Altres: Notes dorsals.
  Antrop˛nims nobiliaris
  Pere des Bosc, senyor del castell de Vilassar
  Top˛nims
  Vilassar

 4. Signatura: 1-79-16 (B-2)
  Signatura antiga 1: Badalona Calda. 3 Cal. 3 n║ 1162
  Tipologia: REDEMPCIË DE CENS
  Tipologia: DONACIË "INTER VIVOS"
  Data literal: nonadecima die aprilis anno a n.d. millesimo trecentesimo octuagesimo quinto
  Data: 19/04/1385
  Lloc: Barcelona
  Notari: Guillem d'Orta, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia: Badalona
  Regest en catalÓ: Bernat Roig sa Sala, mercer de Barcelona, en recompensa pels seus serveis, fa donaciˇ entre vius a Francesc Bofill, mercer de la mateixa ciutat, del cens anual de 13 morabatins que ell mateix li pagava per un alf˛ndec situat a la ciutat de Barcelona, al costat de la muralla vella i del Castell de la C˙ria del Veguer, que es trobava sota domini del monestir de Santa EulÓlia del Camp de Barcelona i del seu prior.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Regular
  Mides: 471 x 561 mm
  Altres: Taca d'humitat de dimensions considerables al lateral esquerre, i altres taques de menor importÓncia a la part inferior. Notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

Llista de tipologies   Llista de llocs   Llista d'institucions   Llista de notaris   
Signatura comenša per:
Any entre: i valors majors que 0
Mida (mm) entre: i valors majors que 0
Fons:
Suport:
Estat:
Llengua:
Regest (paraules):
Nou   Important   Segell   HerÓldica   
Nom de lloc:
Nom de persona: