Fons de pergamins del marquesat de Santa Maria de BarberÓ (parcial)

Nom de persona: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona

10 documents.

 1. Signatura: 4-7-09 (A-8)
  Tipologia: CENSAL MORT
  Data literal: nonadecima die mensis septembris a.n.D. millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo
  Data: 19/09/1352
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: DomŔnega, vÝdua de Jaume AgustÝ, de Sant Feliu de Llobregat, a la parr˛quia de Sant Just Desvern, i el seu fill, Jaume AgustÝ, venen a Masquerosa, vÝdua de Jaume Rossell, mercader, de Barcelona, qui actua com a tutora dels seus nÚts, fills i hereus del fill de Masquerosa, Guillem GalcerÓ, sastre, un censal mort de preu de 20 lliures, a pagar dels bÚns dels nÚts de Masquerosa, i pensiˇ de 28 sous i 7 diners.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 718 x 603 mm
  Altres: Tacat. Rossegat i un trenc al marge superior. Malgrat tot, es pot llegir. Inclou notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

 2. Signatura: 1-87-02 (A-9)
  Tipologia: VENDA DE CENS
  Data literal: vicesima sexta die novembris anno a n.d. millesimo trecentesimo sexagesimo
  Data: 26/11/1360
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Jaume Sabater, Ólies d┤Avinyˇ, cavaller, fill del difunt Pere d'Avinyˇ, cavaller, ven a Joan de Vall, de la casa del rei, ciutadÓ de Barcelona, un cens de 2.000 s.m.b. sobre un balneari que es troba al carrer dels Banys vells de la ciutat de Barcelona, que tÚ per la pabordia del mes de gener de la can˛nica de Barcelona que en rep anualment 12 s. de cens. El preu de la venda Ús de 26.000 s.m.b.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Regular
  Mides: 920 x 744 mm
  Altres: Forša tacat i amb la tinta esvanida. Notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

 3. Signatura: 1-87-05 (A-9)
  Signatura antiga 1: C n║ XXXXVIII
  Tipologia: RECONEIXEMENT
  Tipologia: FIANăA
  Data literal: decima octava die octobris anno a n.d. millesimo trecentesimo octuagesimo septimo
  Data: 18/10/1387
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Francesc de Magarola, ciutadÓ de Barcelona, i de la Casa del Senyor Rei, i Pere Oliver, de PerpinyÓ, procuradors de Vidal Grimaldi, burgŔs de la dita vila de PerpinyÓ, de la muller d'aquest, del seu fill, Francesc Grimaldi i de la seva muller Joana, reconeixen a Francesc Castellˇ, doctor en lleis, Berenguer de Magarola i Pere de Torre, mercader de Barcelona, com a fiadors de GalcerÓ d'Ortiges, escribÓ reial, en el pagament anual d'un cens de 1.000 s.m.b. que el dit Galceran els havia venut.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Regular
  Mides: 815 x 600 mm
  Altres: Taques d'humitat, tinta esvanida i un pedaš enmig del text. Notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

 4. Signatura: 1-19-18 (B-7)
  Signatura antiga 1: Beneficis Calda. 1 Cal. 1 n║ 42
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: septimo idus iunii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo
  Data: 07/06/1348
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Pere Fabrer ordena testament. Nomena marmessors a Ferrer Vila, canonge, a n'Arnau Conamines, Pere de Conamines, en G. Fabrer, i a en G. Vila, germÓ del dit Ferrer Vila. Disposa ser enterrat a l'esglÚsia de Santa Maria del Mar. Divideix la seva heretat en tres parts, una per la seva filla Constanša, i les dues restants pel seu fill Pere.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: CatalÓ
  Estat de conservaciˇ: Regular
  Mides: 590 x 638 mm
  Altres: Tacat amb el lateral dret lleugerament rosegat. Notes dorsals.
  ╔s trasllat
  Data literal: quintadecima die decembris anno a n.d. millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo
  Data (dd/mm/aaaa): 15/12/1357
  Lloc: Barcelona
  Notari: Guillem de Sant Hilari, notari p˙blic de Barcelona
  Top˛nims
  Barcelona

 5. Signatura: 1-19-20 (B-7)
  Tipologia: TESTAMENT
  Data literal: tercio idus madii anno domini millesimo trecentesimo quadragesiimo octavo
  Data: 13/05/1348
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Margarida, vÝdua d'en Jaume de Bonvilar, mercader de Barcelona, ordena testament. Nomena marmessors a Pere de Canet, canonge i paborde de la Seu de Barcelona, i als germans Guillem de Torra i Bonanat de Torra, ciutadans de Barcelona. Disposa ser enterrada a l'esglÚsia de Santa Maria del Mar. Nomena hereva universal a la seva neboda Brunissenda, muller d'en Guillem Fuster, de la Casa del Senyor Rei.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Excel.lent
  Mides: 774 x 570 mm
  Altres: PergamÝ de forma irregular amb notes dorsals.
  ╔s trasllat
  Data literal: nona die madii anno a n.d. millesimo trecentesimo septuagesimo quarto
  Data (dd/mm/aaaa): 09/05/1374
  Lloc: Barcelona
  Notari: Bartomeu Gomar, notari p˙blic de Barcelona
  Top˛nims
  Barcelona

 6. Signatura: 1-7-06 (C-4)
  Signatura antiga 1: Badalona Calda. 2 Cal. 4 n║ 690
  Tipologia: PROCURA
  Data literal: undecimo kalendas iulii anno domini millesimo trescentesimo quadragesimo sexto
  Data: 21/06/1346
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia: Badalona
  Regest en catalÓ: Constanša, vÝdua d'en Francesc Bernat, ciutadÓ de Barcelona, constitueix i ordena a n'Alamanda, vÝdua d'en Nicolau Ros, mercader de la mateixa ciutat, i a Bernat Bastida, mercader, procuradors seus per a cobrar el cens anual de 8 morabetins que ha de pagar-li en Jaume Sabater, sabater, per unes cases situades prop del Call Major dels jueus a Barcelona.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 321 x 450 mm
  Altres: Lleugerament tacat amb un tros de paper cosit a la part inferior amb un breu regest en catalÓ del contingut del document. Notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

 7. Signatura: 1-5-46 (C-5)
  Signatura antiga 1: Badalona Calda. 2 Cal. 4 n║ 691
  Tipologia: └POCA
  Data literal: undecimo kalendas iulii anno domini millesimo trescentesimo quadragesimo sexto
  Data: 21/06/1346
  Lloc:
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia: Badalona
  Regest en catalÓ: Constanša, vÝdua d'en Francesc Bernat, ciutadÓ de Barcelona, reconeix haver rebut de n'Alamanda, vÝdua d'en Nicolau Ros, mercader, la quantitat de 25 l.m.b. per la venda que li havia fet d'un violari de 72 s.m.b. de pensiˇ anual que li pagarÓ durant tota la vida de la dita Alamanda i de la de la seva filla Constanša.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 262 x 360 mm
  Altres: TÚ alguna taca i un tros de paper enganxat a la part inferior amb un petit regest en catalÓ del contingut del document. Notes dorsals.
  Top˛nims
  Barcelona

 8. Signatura: 1-8-08 (C-6)
  Tipologia: └POCA
  Data literal: vicesima sexta die mensis novembris anno a n.d. millesimo trecentesimo sexagesimo
  Data: 26/11/1360
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Maria, muller de n'Artal de Fosses, Ólies de Cabrera, i hereva universal de la seva filla Llorenša, muller d'en Jaume Sabater, donzell, Ólies d'Avinyˇ, reconeix que en Joan de Vall, de la Casa del Senyor Rei, de voluntat del seu gendre, Jaume Sabater, i dels 26.000 s.m.b. que havia de pagar a aquest per la compra d'un cens, n'hi ha donat 9.400 s.m.b. com a restituciˇ del dot de la seva filla difunta.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 264 x 438 mm
  Altres: TÚ el lateral inferior dret tacat.
  Antrop˛nims nobiliaris
  Artal de Fosses, Ólies de Cabrera
  Jaume Sabater Ólies d'Avinyˇ
  Top˛nims
  Barcelona

 9. Signatura: 1-8-23 (C-6)
  Signatura antiga 1: Badalona calda. 2 cal. 4 n║ 689
  Tipologia: PROCURA
  Data literal: undecimo kalendas iulii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto
  Data: 21/06/1346
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Constanša, vÝdua de Francesc Bernat, nomena procurador seu a Pere de Calonge, per tal de pagar un violari de 72 s. que li va vendre a Alamanda, vÝdua de Nicolau, mercader de Barcelona, en vida de la seva filla Constanša. Els diners per pagar el violari els treurÓ dels 8 morabatins de pensiˇ anual d'un cens que rep de Jaume Sabater sobre unes cases situades prop el Call Jueu de Barcelona.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 322 x 445 mm
  Altres: Taques, notes dorsals i un petit regest cosit a la part inferior.

 10. Signatura: 1-56-33 (E-3)
  Tipologia: RESTITUCIË DE DOT
  Tipologia: └POCA
  Tipologia: LLU¤CIË DE VIOLARI
  Data literal: vicesima sexta die mensis novembris anno a n.d. millesimo trecentesimo sexagesimo
  Data: 26/11/1360
  Lloc: Barcelona
  Notari: Berenguer Badorc, notari p˙blic de Barcelona
  Fons de procedŔncia:
  Regest en catalÓ: Jaume Sabater, donzell i fill de Pere d'Avinyˇ, cavaller, reconeix haver rebut de Joan de Vall, ciutadÓ de Barcelona, 26.000 s. pels quals li va vendre un censal mort de 2.000 s. de pensiˇ anual. Dels quals 15.000 sˇn per llu´r un violari de 2.500 s. a Arnau de Bastida i 11.000 s. que dit Joan per mandat de Jaume, dˇna a Maria, esposa d'Arnau de Foses Ólies de Cabrera, hereus de la seva difunta filla Llorenša, esposa de dit Jaume, en concepte de restituciˇ de la dot de dita Llorenša.
  Suport material: PergamÝ
  Llengua del document: LlatÝ
  Estat de conservaciˇ: Bo
  Mides: 254 x 488 mm
  Altres: Taques a la part inferior.
  Antrop˛nims nobiliaris
  Jaume Sabater, donzell
  d'Arnau de Foses Ólies de Cabrera
  Top˛nims
  Barcelona

Llista de tipologies   Llista de llocs   Llista d'institucions   Llista de notaris   
Signatura comenša per:
Any entre: i valors majors que 0
Mida (mm) entre: i valors majors que 0
Fons:
Suport:
Estat:
Llengua:
Regest (paraules):
Nou   Important   Segell   HerÓldica   
Nom de lloc:
Nom de persona: